ՀՀ Տավուշի մարզի «Դիլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն՝

ա)բարձրագույն կրթություն

բ)ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունք (հավաստագիր):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա)դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով

բ)Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը

գ)հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը

դ)տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը /ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/

ե)հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ

զ)աշխատանքային գրքույկի պատճենը

Փաստաթղթերի պատճենները համեմատվում են բնօրինակի հետ, իսկ բնօրինակը վերադարձվում է հավակնորդին:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը՝ բնօրինակներով) ներկայացնել 2020թ. հունվարի 22-ից մինչև փետրվարի 20-ը ներառյալ, ժամը 10:00-15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոց, ք. Դիլիջան, Շահումյան 6: Տեղեկությունների համար զանգահարել 0268-2-26-07 հեռախոսահամարով:

Մրցույթը տեղի կունենա 2020թ. մարտի 2-ին, ժամը 14:00-ին՝ Դիլիջանի թիվ 4 հիմնական դպրոցում: