Հրաձգություն մարզաձևի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին։