ՀՀ Լոռու մարզ Դսեղ գյուղական համայնքի Բարձրաքարշ վանական համալիրի աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը։