ՀՀ Շիրակի մարզի Հոռոմի համայնքի Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայման աշխատանքներ

«Շինարար» ՍՊԸ