Համաձայնագիր 2019թ․-ի հոկտեմբերի 1-ի «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին» N417 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին