ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի սբ. Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45 ծածկագրով պայմանագիր