ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի թիվ 1 դպրոցի տարածքի հնձանների ուսումնասիրում, ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն