ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձորի համայնքի Զույգ կամուրջների ուսումնասիրման, ամրակայման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն