ՀՀ Երևան քաղաքի, Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50 ամյակին նվիրված հուշարձանի նորոգման և ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների չկայացած գնման ընթացակարգի արձանագրություն