Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոտի համայնքի մատուռի ուսումնասիրման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն