Զեկույցում ներկայացված են Հայաստանում բաց երիտասարդական աշխատանքի զարգացման նախադրյալները, երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքներում բաց երիտասարդական աշխատանքին բնորոշ բաղադրիչների առկայության կարևորությունը ոլորտի ներկայացուցիչների գնահատմամբ, երիտասարդության, այդ թվում՝ երեխաների պաշտպանության ոլորտներին առնչվող քաղաքականության փաստաթղթերը, բյուջետային միջոցների ուսումնասիրությունը: