Զեկույցում արտացոլված են և՛ երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում գործող մասնագետների կարծիքները, և՛ աշխարհի տարբեր երկրներում եղած ԵԱ հայեցակարգային փաստաթղթերը, օրենքները և օրենսդրական ակտերը, կրթական համակարգերը, տարբեր երկրների լավագույն փորձը: