Սույն ձեռնարկն ընդգրկում է Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի շրջանակներում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության հիմնական արդյունքները: