Սույն զեկույցը ընդգրկում է Հայաստանի երիտասարդության շրջանում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները: Հետազոտության նպատակն էր պարզել Հայաստանի երիտասարդության խնդիրները, ձգտումներն ու ակնկալիքները ապագայի նկատմամբ:

Ներկայացված են հարցումների, ֆոկուս խմբերի և փորձագիտական ու խորքային հարցազրույցների տվյալները և դրանց առաջնային վերլուծությունները: