Պետության կողմից դրամաշնորհի ձեվով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրեր-2018թ.