Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ՍՊԳՀԾՁԲ -19/31 պայմանագրի ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը)