ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ն հանրային քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՊՈԱԿ և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող ՓԲԸ գործադիր մարմնի մրցույթի անցկացման և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը հաստատելու և ՀՀ ԿԳ նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1025-ն, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1120-ն, ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 9-ի N 380-ն, ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 9-ի N 382-ն և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N 4-ն հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը