Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը և մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ-ՍՊԳՀԾՁԲ-19/30