Ֆիզիկական կուլտուրայի եվ սպորտի մասսայական տարածման ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին