«Մի շարք պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները վերանվանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում