Կադրերի ռեզերվում գրանցված (հանված) քաղաքացիական ծառայողների տվյալներ

Քաղաքացիական ծառայողի անունը, հայրանունը, ազգանունը
Զբաղեցրած քաղաքացիական ծառայության վերջին պաշտոնը, ծածկագիրը
Կադրերի ռեզերվում գրանցման համար օրենքով սահմանված հիմքը
Կադրերի ռեզերվում գրանցման իրավական ակտի համարը և ամսաթիվը
Կադրերի ռեզերվից հանման համար որոշմամբ սահմանված հիմքը
Կադրերի ռեզերվից հանման իրավական ակտի համարը և ամսաթիվը
Քաղաքացիական ծառայության ստաժը