ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվածՙ 2018 թվականին ՀՀ մշակույթի նախարարությանը վերապահված կետերին համապատասխան իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը: