Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 17.06.2019թ. N 27-L հրաման