ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական և թղթակից անդամների պատվո վճարի չափը սահմանելու մասին