Դադարեցված, լրիվ և մասնակի կասեցված ոչ պետական լիցենզավորված բուհեր
(2018թ հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ)