ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի առաջարկությամբ` Կառավարության հուլիսի 4-ի նիստում հավանություն է տրվել մի շարք որոշումների, որոնցով`ավելի քան 400 ուսումնական և սպորտային հաստատություններում նախատեսվում է իրականացնել կառուցման, վերանորոգման,նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կահավորման աշխատանքներ: Ուսումնական հաստատություններում կապիտալ ծրագրերի նախագծային աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել է 536 մլն դրամ, դպրոցներում ռոբոտոտեխնիկայի զարգացման նպատակով 284 ինժեներական լաբորատորիաների ձեռքբերման համար` 834, 25 միլիոն դրամ։

Լայնածավալ նախագծային աշխատանքների և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար հատկացվել են.

 • 5 ավագ դպրոցի նոր շենքերի` Մասիսի թիվ 5, Ալավերդու Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 8, Երևանի թիվ 109, Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 և Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոցների կառուցում` 129,82 մլն դրամ,
 • 6 ավագ դպրոցի վերակառուցում` 90,72 մլն դրամ,
 • 40 դպրոցի մարզադահլիճների նորոգում` 100 մլն դրամ,
 • 10 դպրոցում նոր մարզադահլիճների կառուցում` 54,30 մլն դրամ,
 • ավտոճարտարագիտության գերազանցության կենտրոնի վրանորոգում` 5 մլն դրամ,
 • Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի շենքի վերանորոգում` 12,53 մլն դրամ,
 • Երևանի պետական կոնսերվատորիայի շենքի վերանորոգում` 32,64 մլն դրամ,
 • Գորիսի պետական համալսարանի շենքի վերանորոգում` 6,80 մլն դրամ,
 • Զեյթունի ուսանողական ավանի շենքի վերանորոգում` 11,5 մլն դրամ
 • Երևանի թիվ 8 արհեստագործական ուսումնարանի և Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջի հիմնանորոգում` 32,94 մլն դրամ,
 • Արմավիրի և Շիրակի տարածաշրջանային քոլեջներում նոր մասնաշենքերի հիմնանորոգում, գոյություն ունեցող նախագծերի վերանայում` 2 մլն դրամ,
 • խոցելի երեխաների սոցիալական ներառման նպատակով 30 դպրոցում համապատասխան պայմանների ստեղծում` 8,5 մլն դրամ,
 • 10 ավագ դպրոցի շենքային պայմանների բարելավում` 28,30 մլն դրամ,
 • Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի բակում մետաղասարքավորումներով դահլիճի կառուցում` 9,17 մլն դամ,
 • հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերակառուցում` 8,68 մլն դրամ,
 • թիավարության մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզադահլիճի և վարչական տարածքի վերակառուցում` 3,5 մլն դրամ:
 • Աշխատանքների գերակշիռ մասը նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թվականներին, իսկ որոշ ծրագրերի ավարտը նախանշվում է մինչև 2022 թվականը: