Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Հայաստանի գործատուների անրապետական միության և Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատի միջև նախնական մասնագիտական/ արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր