Պետական պատվերով և աջակցությամբ հրատարակված գրականության անվճար
բաշխման և իրացման կարգը հաստատելու մասին