Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման,
ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և
օգտագործման կարգը հաստատելու մասին