Հափշտակված հնաոճ առարկաների և մշակութային արժեքների հաշվառման կարգը
հաստատելու մասին