Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 07.06.2019թ. N 10-L հրաման