Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կազմակերպատնտեսավարման վարչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին