Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 07.06.2019թ. N 08-L հրաման