Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 11.06.2019թ. N 20-L հրաման