Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 13.06.2019թ. N 26-L հրաման