ՀՀ-ից միայն մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագրի հիման վրա արտահանվող ստեղծագործությունների` վերջին 50 տարում մահացած հեղինակների ցանկը հաստատելու մասին