Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը)