ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն և 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին