Սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգը և փաթեթի մեջ մտնող ծառայությունների բովանդակությունը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1917-Ն և N 1923-Ն, ինչպես նաև 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 594-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Կառավ,28.02.2013,N 210-Ն
Կառավ,23.05.2013,N 525-Ն
Կառավ,10.07.2013,N 739-Ն
Կառավ,12.12.2013,N 1445-Ն
Կառավ,25.12.2014,N 1483-Ն
Կառավ,10.03.2015,N 235-Ն
Կառավ,23.07.2015,N 838-Ն
Կառավ,18.08.2016,N 848-Ն
Կառավ,27.07.2017,N 915-Ն
Կառավ,21.12.2017,N 1667-Ն
Կառավ,15.03.2018,N 257-Ն
Կառավ,05.04.2018,N 389-Ն
Կառավ,12.04.2018,N 453-Ն
Կառավ,15.11.2018,N 1277-Ն
Կառավ,21.02.2019,N 116-Ն
Կառավ,12.04.2018,N 453-Ն
Կառավ,15.11.2018,N 1277-Ն
Կառավ,26.09.2019,N 1304-Ն
Կառավ,12.03.2020,N 294-Ն
Կառավ,08.10.2020,N 1653-Ն
Կառավ,12.08.2021,N 1316-Ն
Կառավ,28.10.2021,N 1781-Ն

Կառավ,24.03.2022,N 357-Ն
Կառավ,29.12.2022,N 2074-Ն