Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 10 հունիսի 2019թ, 21-Լ հրաման