Տարրական, միջին, ավագ դպրոցի սենյակների կազմը և մակերեսների հաշվարկային ցուցանիշները