Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ

«Եղեգնաձորի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 281 2 32 50
Հասցե`
Վայոց ձորի մարզ, 3601, ք.Եղեգնաձոր Մոմիկի 1
Էլ. փոստ` vayotcdzor_metod@mail.ru
Տնօրեն՝ Արթուր Կարապետյան
Դպրոցը հիմնադրվել է 1958 թվականին։

Գործում է դաշնամուրի, ջութակի, երգեցողության, Ֆլեյտայի, շվիի, դուդուկի, քանոնի, դհոլի, թառի, քամանչայի, շեփորի, տրոմբոնի, սինթեզի, կլառնետի բաժիններ, որտեղ սովորում են շուրջ 288 աշակերտներ։ Իսկ պետպատվերով գործող ազգային նվագարանների խմբերում սովորում են 43 աշակերտներ: Դպրոցում գործում է նաև քառաձայն երգչախումբ, ջութակահարների քառյակ, ժողգործիքների համույթ։

«Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ » ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374) 281 2 26 38
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր,3601, Շահումյան 9
Մասնաճյուղի տնօրեն՝ Քնարիկ Բաբախանյան
Եղեգնաձորի պատկերասրահը հիմնադրվել է 1978 թվականին։

Պատկերասրահն իր գործունեության ընթացքում կազմակերպել է ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանյան նկարիչների աշխատանքների բազմաթիվ ցուցադրություններ:

Թանգարաններ, պատկերասրահներ

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)281 2 33 92
Հասցե` Վայոց ձորի մարզ, 3601,ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 4
Էլ. փոստ` museum68@rambler.ru
Տնօրեն՝ Կարեն Ազատյան
Թանգարանը հմնադրվել է 1968 թվականին։

Թանգարանը Վայոց ձորի տարածաշրջանի մշակութային արժեքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրության և պրոպագանդման կենտրոն է, որտեղ ամփոփված են մարզի տարածքից հայտնաբերված պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների հնագիտական ուշագրավ նյութեր, այդ թվում՝ մի շարք եզակի նմուշներ։
Թանգարանի հնագիտական հավաքածուն մեծ կարևորություն ունի ոչ միայն մարզի, այլև Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման համար։
Թանգարանային արժեք ներկայացնող ազգագրական հավաքածուի մեջ ընդգրկված են 17-ից 20-րդ դարերի պատմության, կենցաղի, սովորությունների, հավատալիքների վերաբերյալ հարուստ նյութեր։

Ավելի մանրամասն այստեղ՝ http://vdzor.mtad.am/culture-sport/

Մշակույթի տներ

«Եղեգնաձորի մարզային մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հեռ.` (+374)99 88 85 66
Հասցե` Եղեգնաձոր Մոմիկի 1
Էլ. փոստ` marosimonyan@mail.ru
Տնօրեն՝ Մարո Սիմոնյան
Մշակույթի կենտրոնը հմնադրվել է 1976 թվականին։

Շենքում տեղակայված են Եղեգնաձորի մշակույթի կենտրոնը, Վայոց ձորի մարզային գրադարանը, Ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի մասնաճյուղը, Վայոց ձորի մարզային երիտասարդական կենտրոնը։
ԵՄԿ-ում գործում են ազգագրական, ժողովրդական, ժամանակակից պարերի խմբեր, ժողովրդական և էստրադային երգի ստուդիա, մանկական երգի ստուդիան, Քառաձայն երգչախումբ, կարատեի մարզական ակումբ։
Գործում են նաև այլ կարճաժամկետ ուսուցողական խմբեր` վարսահարդարման, մատնա-դիմահարդարման, սեղանի և ուտեստեղենի ձևավորման խմբակներ։

Ավելի մանրամասն այստեղ՝ http://vdzor.mtad.am/culture-sport/