Ընդունված է 2009 թվականի հուլիսի 10-ին

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, կարգավորում է հանրակրթության գործընթացին մասնակից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավահարաբերությունները, ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված բոլորի համար հավասար կրթության իրավունքի, անվճար պարտադիր միջնակարգ կրթության հնարավորության հիմքերը:

ՀՀ ԿԳՄՍՆ 18 ապրիլի 2023 թվականի N 2 պաշտոնական պարզաբանում - «Հանրակրթության մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ և 18-րդ մասերի մասին