Ընդունված է 2005 թվականի նոյեմբերի 15-ին

Սույն օրենքը կարգավորում է նախադպրոցական կրթության համակարգի գործունեության իրավական, կազմակերպական և ֆինանսական հիմքերը: