Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 9–րդ և 12–րդ դասարանների «Համաշխարհային պատմություն» առարկայի ծրագրերը հաստատելու մասին