ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն կազմակերպում է «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2024» մրցույթը, որն ուղղված է հայաստանյան գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող հաստատությունների ասպիրանտների և հայցորդների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը:

Մրցույթը նպատակ ունի ներգրավելու երիտասարդ հետազոտողների և ասպիրանտների, բարձրացնելու գիտության ոլորտում աշխատողների մասնագիտական որակավորումը, նպաստելու երիտասարդ հետազոտողների ինտեգրմանը միջազգային հետազոտական միջավայրին:

Հայտը ներկայացնում է մրցույթի մասնակիցը, որը կարող է լինել 1989թ հունվարի 1-ից հետո ծնված առկա ուսուցման ասպիրանտը, հեռակա ուսուցման երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ կուրսի ասպիրանտը և երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ տարվա հայցորդը:

Նախագծի իրականացման ընթացքում հայտատուն պետք է հանդիսանա ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ, ինչպես նաև բնակվի Հայաստանում։

Հայտատուն մրցույթին մասնակցում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ քաղաքացի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացի: Գիտական ղեկավարը կարող է ներգրավվել և ֆինանսավորվել «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր» մրցույթների ոչ ավելի, քան երեք հայտում: Յուրաքանչյուր հայտի հաշվարկով վերջին 5 տարիների կտրվածքով, գիտական ղեկավարը պետք է ներկայացնի առնվազն մեկ հրապարակում ՄԳՇ-ում:

Հայտում ներառված գիտական նախագիծը կարող է լինել գիտության բոլոր բնագավառների մասնագիտություններով, նախագծի իրականացման տևողությունը կարող է լինել 36, 24 կամ 12 ամիս: Վերջինին դիմելու համար հանվել է գիտական հրապարակում կամ մենագրություն ներկայացնելու դրույթը, պահպանվել է միայն անգլերենի իմացությունը հաստատող պաշտոնական հավաստագիրը ներկայացնելու կետը։

Մրցույթին մասնակցելու հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել կոմիտեի մրցույթների հայտերի և հաշվետվությունների ընդունման համակարգով՝ https://grants.hesc.am:

Ուշադրություն. առցանց համակարգով հայտերի մուտքագրումը հասանելի կլինի 2024թ. հուլիսի 5-ից:

Առցանց դիմելու վերջնաժամկետը 2024թ օգոստոսի 16-ն է: Ֆինանսավորման մեկնարկը նախատեսվում է 2024թ հոկտեմբերից։

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեից՝ զանգահարելով 010-210-140 (*113) կամ տեխնիկական հարցերով՝ 010-210-140 (*108):

Մրցույթի հրավերի փաթեթը