ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունում տեղի է ունեցել նախարարին կից ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հարցերի մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:

Նիստը վարել է խորհրդի նախագահ, երաժշտագետ Հռիփսիմե Պիկիչյանը: Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության՝ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող և կենսունակ արժեքների ցանկերում Հայաստանի տարբեր համայնքների, գիտական և մշակութային կազմակերպությունների ներկայացրած առաջարկները:

Խորհրդի անդամները հանդես են եկել մասնագիտական դիտարկումներով և առաջարկություններով:

Մասնագիտական խորհրդի անդամները, քննարկելով ներկայացված հայտերը, կարևորել են մշակութային արժեքների բնութագրական տվյալներն ըստ խորհրդի սահմանած բառաքանակի ներկայացնելու անհրաժեշտությունը՝ տեքստերն առավել ամփոփ և բովանդակային դարձնելու տեսանկյունից: Ընդգծվել է արժեքների պատմական տեղեկանքի, տեքստերի կառուցվածքի, տեղավայրերի և տերմինաբանության հստակեցման, վերնագրերի և բովանդակության համապատասխանեցման, ներկայացված ավանդույթների պարզաբանման և ճշգրիտ նկարագրման կարևորությունը:

Ամփոփելով նիստը՝ խորհուրդը որոշել է ներկայացված առաջարկների մի մասը մասնագիտական դիտարկումների համաձայն ուղարկել լրամշակման և դիտարկել նոր առաջարկների ստացման հնարավորությունը:

Տեղեկանք: Պետական ցանկերում նոր տարր ընդգրկելու վերաբերյալ առաջարկություններ կարող են ներկայացնել ՀՀ համայնքները, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական կազմակերպություններն ու հիմնադրամները, գիտական, մշակութային և կրթական կազմակերպությունները, ստեղծագործական միությունները և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության անհատ կրողները` համապատասխան հիմնավորմամբ դիմելով պետական լիազոր մարմին և լրացնելով առաջարկին կից համապատասխան ձևաչափը, որը կարելի է ներբեռնել հետևյալ հղումով՝ https://tinyurl.com/5n88jnmm: