Նախարարության կարիքների համար «Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական-ճաշարանային մասնաշենքի հիմնանորոգման և համալիր ջեռուցման անցկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողութան ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/14 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը