Հայտարարություն՝ դասագրքերի հրատարակաման բաց մրցույթի անցկացման մասին
Մրցույթի ծածկագիր՝ «ԲՄԾՁԲ ԴՇՀ-2023-001»

Հայտարարության տեքստը հաստատված է Գնահատման հանձնաժողովի 2023 թվականի մարտի 21-ի 02/23 որոշմամբ