ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարում է «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն կազմակերպությունները, որոնք

 • ունեն միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, կայուն թիմ,
 • տիրապետում են մշակույթի և ստեղծարար ոլորտներում ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործընթացին,
 • տիրապետում են և կարող են կազմակերպել ծրագրի վերաբերյալ սոցիալական հարթակներում տեղեկատվության` ժամանակին և պատշաճ տարածում,
 • ունեն մշակութային հանրության հետ տարբեր նեղոլորտային հարթակներում հաղորդակցվելու և իրազեկման գործընթացները կազմակերպելու փորձ և հմտություններ,
 • ունեն/կստեղծեն համապատասխան կայք Հայաստանում «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագիրը բազմակողմանիորեն ներկայացնելու և քաղաքացիական հանրության հետ մշտական հաղորդակցման կապը պահպանելու համար,
 • ունեն անգլերենին գերազանց տիրապետող աշխատակազմ (հավելյալ առավելություն է ֆրանսերենի իմացությունը),
 • ունեն մարդկանց հետ հաղորդակցվելու ունակություններ,
 • տիրապետում են համակարգչային և ժամանակակից տեխնիկայի հմտությունների:

Գրասենյակն իր գործունեության ընթացքում անմիջականորեն հաշվետու է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը:

Գրասենյակը պարտավոր է.

-կազմակերպել «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրով հայաստանյան ծրագրերի մասին իրազեկման գործընթացը,
-կազմակերպել և իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրերի հայտարարման գործընթացը,
-իրականացնել «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրով կազմակերպված հայաստանյան ծրագրերի մշտադիտարկում,
-պարբերաբար (եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով) ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայացնել մոնիթորինգային հաշվետվություն կատարված աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ,
-աջակցել «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի միջոցով հայաստանյան արվեստագետների և մշակութային կազմակերպությունների առավել ներգրավվածությանը եվրոպական մշակութային ծրագրերում:

Կազմակերպությունը պետք է գրանցված լինի և գործի Երևանում:

Գրասենյակը տեղակայված է լինելու Երևան քաղաքում:

ԵՄ-ն հոգում է գրասենյակի ֆինանսավորման ծախսերի մինչև 60%-ը: Ֆինանսավորման մյուս հատվածը հոգում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը:

Ծախսային ուղղությունները կորոշվեն՝ ըստ կազմակերպության կարիքների:

Գրասենյակն աշխատելու է երկուշաբթի-ուրբաթ՝ ժամը 10:00-18:00-ն:

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ ԿԳՄՍ նախախարություն ներկայացնել

 • հայտադիմում,
 • կազմակերպության կանոնադրությունը և պետական գրանցման վկայականը,
 • հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք,
 • կազմակերպության գործունեության մասին տեղեկանք,
 • իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների կարծիքներն ու երաշխավորագրերը,
 • աշխատանքի կազմակերպման տեսլականը:

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչություն (համակարգող՝ Սվետլանա Սահակյանին) մինչև 2023 թ. մարտի 28-ը՝ հետևյալ էլ փոստով՝ svetlana.sahakyan@escs.am:

Հարցերի և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել +374 10 59 96 30: