• Ծրագրի մասին
  • 4 մարզական հասարակական կազմակերպությունների 24 մարզադպրոցներում մարզվող մանուկների և պատանիների ուսումնամարզական գործընթացի միջոցող առողջության պահպանում և ամրապնդում, ընտրված մարզաձևերում ունակությունների ձեռքբերում և մարզական հերթափոխի պատրաստում:
  • Ովքեր կարող են դիմել

Շահառու են հանդիսանում 4 մարզական հասարակական կազմակերպությունների 24 մարզադպրոցներում մարզվող 6124 պարապող:

  • Դիմելու կարգը

Մարզական կազմակերպություն ընդունվելու համար ծնողի դիմում և տեղեկանք առողջության վերաբերյալ:


  • Ծրագրի վերջնաժամկետ- շարունակական